Nordea

I allt Nordea gör drivs vi av ambitionen att göra skillnad. Vi vill använda våra kunskaper och affärsrelationer till att åstadkomma något positivt för individer, samhälle och miljö. I det arbetet är transparens, öppenhet och integritet en självklarhet för oss.

Vi tar oss an CSR på samma sätt som vi tar oss an vår verksamhet i stort – på ett välplanerat, strukturerat och mätbart sätt. Det innebär också att ta hänsyn till vad våra intressenter och samarbetspartners tycker. Vi lyssnar på våra kunder, medarbetare, aktieägare och leverantörer när vi bestämmer vilka frågor vi ska fokusera på. Vi skapar påverkan genom att bygga förtroenden och trovärdighet.